Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Bộ bàn giám đốc BGD18F bao gồm
+ Bàn chính bàn giám đốc  BGD1809F.
+ Bàn phụ bàn giám đốc BP1000F
+ Hộc ngăn kéo SM1830GD
- Bề mặt bàn và bề mặt hồi phủ Melamine nhập khẩu có khả nẳng chống cháy, chống xước, chống thấm nước.

Thông tin vận chuyển
Từ khóa có liên quan: bàn lãnh đạo bàn lãnh đạo fami

Sản phẩm liên quan

Sản xuất nội thất

Mô tả trang http://sanxuatnoithat.net/

Café DCO

Mô tả trang http://dco.com.vn