Bàn họp chữ nhật

 Bàn họp BH18
1,640,000₫

Bàn họp BH18

1,640,000₫
 Bàn họp BH24CA
4,160,000₫

Bàn họp BH24CA

4,160,000₫
 Bàn họp BH36
10,500,000₫

Bàn họp BH36

10,500,000₫
 Bàn họp chữ nhật CM1820H
1,940,000₫
 Bàn họp Vip CM2400H2
5,750,000₫
 Bàn họp VIP CM6000H
32,298,000₫
 Bàn phòng họp BH24CO
2,350,000₫