Nội thất Văn phòng

 Bàn giám đốc DT3012V8
11,479,000₫
 Bàn giám đốc HR1890 + HRTP01BX
6,550,000₫
-10%
 Bàn giám đốc MCD1800H
1,476,000₫ 1,640,000₫

Bàn giám đốc MCD1800H

1,476,000₫ 1,640,000₫
-10%
 Bàn giám đốc SMD1800H
2,853,000₫ 3,170,000₫

Bàn giám đốc SMD1800H

2,853,000₫ 3,170,000₫
-10%
 Bàn hộc liền TA120D2K
1,080,000₫ 1,200,000₫

Bàn hộc liền TA120D2K

1,080,000₫ 1,200,000₫
 Bàn họp BH18
1,640,000₫

Bàn họp BH18

1,640,000₫
 Bàn họp BH24CA
4,160,000₫

Bàn họp BH24CA

4,160,000₫
 Bàn họp BH36
10,500,000₫

Bàn họp BH36

10,500,000₫
 Bàn họp chữ nhật CM1820H
1,940,000₫
 Bàn họp CM2400H
4,120,000₫
 Bàn họp CR1010S
1,514,000₫
 Bàn họp DBH-S
4,150,000₫

Bàn họp DBH-S

4,150,000₫
 Bàn họp ghép thân CO2800H
3,780,000₫
 Bàn họp HR1810
4,450,000₫

Bàn họp HR1810

4,450,000₫
 Bàn họp NTH4315
8,150,000₫
 Bàn họp Oval BH24
3,150,000₫
 Bàn họp oval BH36C
11,200,000₫
 Bàn họp oval CM2600H
5,205,000₫
 Bàn họp ovan CM3800H
7,450,000₫
 Bàn họp ovan CM4900H
10,350,000₫
 Bàn họp tròn CR1010H
1,514,000₫
 Bàn họp Vip CM2400H2
5,750,000₫
 Bàn họp VIP CM3600C
8,499,000₫
 Bàn họp VIP CM6000H
32,298,000₫
-10%
 Bàn làm việc  CDE
711,000₫ 790,000₫

Bàn làm việc CDE

711,000₫ 790,000₫
-10%
 Bàn làm việc AT120S
675,000₫ 750,000₫

Bàn làm việc AT120S

675,000₫ 750,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCA
1,467,000₫ 1,630,000₫

Bàn làm việc BCA

1,467,000₫ 1,630,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCA-2
2,700,000₫ 3,000,000₫

Bàn làm việc BCA-2

2,700,000₫ 3,000,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCH
994,500₫ 1,105,000₫

Bàn làm việc BCH

994,500₫ 1,105,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCK16A
1,548,000₫ 1,720,000₫

Bàn làm việc BCK16A

1,548,000₫ 1,720,000₫
 Bàn làm việc BCK16B
1,860,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCO
1,228,500₫ 1,365,000₫

Bàn làm việc BCO

1,228,500₫ 1,365,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCO-H5
2,637,000₫ 2,930,000₫

Bàn làm việc BCO-H5

2,637,000₫ 2,930,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCSL
1,863,000₫ 2,070,000₫

Bàn làm việc BCSL

1,863,000₫ 2,070,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCSM
1,341,000₫ 1,490,000₫

Bàn làm việc BCSM

1,341,000₫ 1,490,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCT
945,000₫ 1,050,000₫

Bàn làm việc BCT

945,000₫ 1,050,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCT-HS1
3,195,000₫ 3,550,000₫

Bàn làm việc BCT-HS1

3,195,000₫ 3,550,000₫
-10%
 Bàn làm việc BCT-HS2
2,047,500₫ 2,275,000₫

Bàn làm việc BCT-HS2

2,047,500₫ 2,275,000₫
-10%
 Bàn làm việc BG04
1,215,000₫ 1,350,000₫

Bàn làm việc BG04

1,215,000₫ 1,350,000₫
-10%
 Bàn làm việc BG05
990,000₫ 1,100,000₫

Bàn làm việc BG05

990,000₫ 1,100,000₫