Sản phẩm khuyến mãi

-17%
 Bàn làm việc CS40
755,300₫ 910,000₫

Bàn làm việc CS40

755,300₫ 910,000₫
-10%
 Bàn làm việc CS40H
855,000₫ 950,000₫

Bàn làm việc CS40H

855,000₫ 950,000₫
-45%
 Bàn làm việc CS40KM
605,000₫ 1,100,000₫

Bàn làm việc CS40KM

605,000₫ 1,100,000₫
-10%
 Bàn làm việc đôi CD12
2,394,000₫ 2,660,000₫

Bàn làm việc đôi CD12

2,394,000₫ 2,660,000₫
-10%
 Bàn làm việc TA120D3K
1,170,000₫ 1,300,000₫

Bàn làm việc TA120D3K

1,170,000₫ 1,300,000₫
-10%
 Cụm bàn 6 vị trí
5,310,000₫ 5,900,000₫

Cụm bàn 6 vị trí

5,310,000₫ 5,900,000₫
-10%
 Cụm bàn bốn vị trí
3,789,000₫ 4,210,000₫

Cụm bàn bốn vị trí

3,789,000₫ 4,210,000₫
 Cụm bàn làm việc 4 vị trí
11,610,000₫
 Cụm bàn làm việc 5 vị trí
10,800,000₫
-25%
 Cụm bàn lục giác DC13-LG
5,100,000₫ 6,800,000₫

Cụm bàn lục giác DC13-LG

5,100,000₫ 6,800,000₫
 Tủ quần áo TA4B01
0₫