Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

Giá sách GS2-K2:
Giá thép đa năng 2 khoang có 5 tầng (kể cả đợt đáy),
Hồi giá hở, các đợt cố định, sử dụng hai mặt.
Kích thước: W2000 x D457 x H2000.

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Giá sách GS2-K2

Từ khóa có liên quan: giá sách 2 khoang giá sách hòa phát
Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture