Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

Giá sách GS4A:
Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 7 tầng (kể cả đợt đáy).
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước: W914 x D400 x H1981.

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Giá sách GS4A

Từ khóa có liên quan: giá sách 2 mặt giá sách hòa phát
Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture