Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

Giá sách GS4B:
Giá thư viện sử dụng 1 mặt, có 7 tầng (kể cả đợt đáy).
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh đỡ sau.
Kích thước: W914 x D250 x H1981.

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Giá sách GS4B

Từ khóa có liên quan: giá sách gs giá sách hòa phát
Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture