Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

Giá sách GS5-K1:
Giá thư viện sử dụng 2 mặt, có 5 tầng (kể cả đợt đáy).
Hồi giá kín, đợt di động, có thanh chắn giữa.
Kích thước: W1045 x D450 x H2000.

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Giá sách GS5-K1

Từ khóa có liên quan: giá sách 2 khoang giá sách hòa phát
Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture