Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Thảm Dante

Không có sản phẩm

.     Kiểu dệt Loop Pile
.     Chất liệu Olefin BCF
.     Khổ rộng 3.66m
.     Độ dày của sợi ≈ 5mm
.     Xuất xứ Thảm Indonesia
Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture