Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước
Tủ tài liệu SV1960-3B
Tủ 03 buồng, 2 khoang, 1 khoang có 2 cánh gỗ dưới 2 cánh kính trên,
1 khoang là cánh dài mở, bên trong có suốt treo áo + đợt di động.
Kích thước: 1200x400x1960
Thông tin vận chuyển
Sản xuất nội thất

Mô tả trang http://sanxuatnoithat.net/

Café DCO

Mô tả trang http://dco.com.vn