Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

Tủ thư viện di động MCF1:
Tủ hồ sơ di đông có bộ điều khiển chuyển động bằng hệ thống ăn khớp bánh răng khi tác dụng vào tay quay trên mỗi khoang mỗi tủ gồm hai dãy: Một dãy cơ bản và một dãy nối tiếp.
Dãy cơ bản gồm có:
- Giá đơn cố định cơ bản (3A): 1ch có giá 4.480.000 Đ
- Giá đơn di động cơ bản (1A): 1 ch có giá 6.860.000 Đ
- Giá kép di động cơ bản (2A): 2 ch có giá 19.844.000 Đ
Dãy nối tiếp gồm có:
- Giá đơn cố định nối tiếp (3B): 1ch có giá 3.283.000 Đ
- Giá đơn di động nối tiếp (1B): 1ch có giá 4.170.000 Đ
- Giá kép di động nối tiếp (2B): 2ch có giá 12.824.000 Đ
Mỗi dãy cơ bản có 1 khóa hãm để cố định khoang ở vị trí yêu cầu.
Mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu.
Giá có 1 khóa cố định các khoang ở vị trí đóng.
Kích thước: W3100 x D2060 x H2045.

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Tủ thư viện di động MCF1

Từ khóa có liên quan: tủ hòa phát tủ thư viện di động
Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture