Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

Tủ thư viện di động MCF2:
Tủ hồ sơ di đông tay đẩy, gồm có 4 khoang, mỗi khoang có 4 đợt di động tạo thành 5 tầng để tài liệu.
1.Đơn cố định có 1 khoang. 1ch có giá 3.505.000 Đ
2. Kép di động có 2 mặt để tài liệu: 1 ch có giá 4.428.000 Đ
3. Đơn di động có 1 khoang: 1 ch có giá 6.922.000 Đ
Giá lắp 1 khóa để cố định các khoang ở vị trí đóng.

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Tủ thư viện di động MCF2

Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture