Thanh toán
    0 Sản Phẩm
Trở về trang trước

Giới thiệu

-Vách ngăn văn phòng khung nhôm định hình dày 30mm, các tấm vách có thể lắp ghép góc độ 
  lệch nhau 30O và tháo lắp ở vị trí tấm bất kỳ mà không ảnh hưởng đến các tấm khác. 
  Vách ngăn được cố định xuống sàn bằng chân C02
  Phụ kiện sử dụng: hệ thống thanh nhôm ký hiệu từ T1 đến T7 và các nút nhựa
  từ N1 đến N4 và các thanh liên kết LK1, LK2
 
- Chất liệu:
              +  Nỉ màu VN từ VN01 đến VN09 trên bảng màu tiêu chuẩn, một màu toàn bộ 
                   hoặc nỉ hai khoang màu có thanh nhôm phân cách giữa hai khoang.
              +  Khoang dưới bọc nỉ màu VN từ VN01 đến VN09 trên bảng màu tiêu chuẩn, 
                   khoang trên khung nhôm kính, kính dày 3mm.
  • bàn
  • làm
  • viêc
     

Ý kiến

Bình luận cho sản phẩm Vách ngăn Hòa Phát HP02

Sản xuất nội thất

sản xuất nội thất

Office furniture

Office furniture